ارتباط تلفني: 09358049359
ارتباط پيامكي: 50002171
خرید رنج شماره(سرشماره) ویژه نمایندگان

فروش ویژه سرشماره ۸ رقمی ۹ رقمی و ۱۰ رقمی

شما با خرید یک سر شماره ۸ رقمی  قادر به ساخت تعداد ۱۰۰۰٫۰۰۰ عدد شماره ۱۴ رقمی خواهید بود (برای مثال ۵۰۰۰۲۱۶۲XXXXXX)
_
چنانچه شما در بدترین شرایط هر شماره ۱۴ رقمی را به مبلغ : ۵/۰۰۰ تومان واگذار نمائید_ مبلغ دریاقتی شما معادل = ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان میباشد
در حالیکه شما کلا ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان پرداخت میکیند و هر شماره را فقط ۹ تومان خریده اید.

همچنین شما با خرید یک رنج شماره ۸ رقمی درواقع ۱۰ رنج ۹ رقمی،۱۰۰ رنج ۱۰ رقمی و ۱۰۰۰ رنج ۱۱ رقمی(که شامل ۱۰۰۰ شماره ۱۴ رقمی میباشد) و ۱۰٫۰۰۰ رنج ۱۲ رقمی (که شامل ۱۰۰ شماره ۱۴ رقمی میباشد) دارید.

شما با خرید یک سر شماره ۹ رقمی قادر به ساخت تعداد ۱۰۰٫۰۰۰ عدد شماره ۱۴ رقمی خواهید بود (برای مثال ۵۰۰۰۲۱۶۲۵XXXXX)
_
چنانچه شما در بدترین شرایط هر شماره ۱۴ رقمی را به مبلغ : ۵/۰۰۰ تومان واگذار نمائید_ مبلغ دریاقتی شما معادل = ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان میباشد
در حالیکه شما کلا ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان پرداخت میکیند و هر شماره را فقط ۵۰ تومان خریده اید.

همچنین شما با خرید یک رنج شماره ۹ رقمی درواقع ۱۰ رنج ۱۰ رقمی،۱۰۰ رنج ۱۱ رقمی و ۱۰۰۰ رنج ۱۲ رقمی دارید.

سرشماره ۸ رقمی از پیش شماره ۵۰۰۰۲ فقط ۹ میلیون تومان به همراه یک پنل نمایندگی فروش سامانه پیامک با لوگو و دامنه اختصاصی شما و تعرفه هر پیامک تمام شده ۷۷ ریال(در صورتیکه بیش از ۵ میلیون پیامک در ماه  ارسال داشته باشید تعرفه تمام شده شما ۷۶ ریال خواهد شد)

 

سرشماره ۹ رقمی از پیش شماره ۵۰۰۰۲ فقط ۵ میلیون تومان به همراه یک پنل نمایندگی فروش سامانه پیامک با لوگو و دامنه اختصاصی شما و تعرفه هر پیامک تمام شده ۷۸ ریال(در صورتیکه بیش از ۵ میلیون پیامک در ماه  ارسال داشته باشید تعرفه تمام شده شما ۷۶ ریال خواهد شد)

 

سرشماره ۱۰ رقمی از پیش شماره ۵۰۰۰۲ فقط ۲ میلیون تومان به همراه یک پنل نمایندگی فروش سامانه پیامک با لوگو و دامنه اختصاصی شما و تعرفه هر پیامک تمام شده ۷۹ ریال(در صورتیکه بیش از ۵ میلیون پیامک در ماه  ارسال داشته باشید تعرفه تمام شده شما ۷۷ ریال خواهد شد)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۵۸۰۴۹۳۵۹ تماس حاصل نمایید.

 

آخرين اخبار:  
Close