ارتباط تلفني: 09358049359
ارتباط پيامكي: 50002171
خرید رنج شماره(سرشماره) ویژه نمایندگان

فروش ویژه سرشماره ۸ رقمی ۹ رقمی و ۱۰ رقمی

شما با خرید یک سر شماره ۸ رقمی  قادر به ساخت تعداد ۱۰۰۰٫۰۰۰ عدد شماره ۱۴ رقمی خواهید بود (برای مثال ۵۰۰۰۲۱۶۲XXXXXX)
_
چنانچه شما در بدترین شرایط هر شماره ۱۴ رقمی را به مبلغ : ۵/۰۰۰ تومان واگذار نمائید_ مبلغ دریاقتی شما معادل = ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان میباشد
در حالیکه شما کلا ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان پرداخت میکیند و هر شماره را فقط ۹ تومان خریده اید.

همچنین شما با خرید یک رنج شماره ۸ رقمی درواقع ۱۰ رنج ۹ رقمی،۱۰۰ رنج ۱۰ رقمی و ۱۰۰۰ رنج ۱۱ رقمی(که شامل ۱۰۰۰ شماره ۱۴ رقمی میباشد) و ۱۰٫۰۰۰ رنج ۱۲ رقمی (که شامل ۱۰۰ شماره ۱۴ رقمی میباشد) دارید.

شما با خرید یک سر شماره ۹ رقمی قادر به ساخت تعداد ۱۰۰٫۰۰۰ عدد شماره ۱۴ رقمی خواهید بود (برای مثال ۵۰۰۰۲۱۶۲۵XXXXX)
_
چنانچه شما در بدترین شرایط هر شماره ۱۴ رقمی را به مبلغ : ۵/۰۰۰ تومان واگذار نمائید_ مبلغ دریاقتی شما معادل = ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان میباشد
در حالیکه شما کلا ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان پرداخت میکیند و هر شماره را فقط ۵۰ تومان خریده اید.

همچنین شما با خرید یک رنج شماره ۹ رقمی درواقع ۱۰ رنج ۱۰ رقمی،۱۰۰ رنج ۱۱ رقمی و ۱۰۰۰ رنج ۱۲ رقمی دارید.

سرشماره ۸ رقمی از پیش شماره ۵۰۰۰۲ فقط ۹ میلیون تومان به همراه یک پنل نمایندگی فروش سامانه پیامک با لوگو و دامنه اختصاصی شما و تعرفه هر پیامک تمام شده ۷۷ ریال(در صورتیکه بیش از ۵ میلیون پیامک در ماه  ارسال داشته باشید تعرفه تمام شده شما ۷۶ ریال خواهد شد)

 

سرشماره ۹ رقمی از پیش شماره ۵۰۰۰۲ فقط ۵ میلیون تومان به همراه یک پنل نمایندگی فروش سامانه پیامک با لوگو و دامنه اختصاصی شما و تعرفه هر پیامک تمام شده ۷۸ ریال(در صورتیکه بیش از ۵ میلیون پیامک در ماه  ارسال داشته باشید تعرفه تمام شده شما ۷۶ ریال خواهد شد)

 

سرشماره ۱۰ رقمی از پیش شماره ۵۰۰۰۲ فقط ۲ میلیون تومان به همراه یک پنل نمایندگی فروش سامانه پیامک با لوگو و دامنه اختصاصی شما و تعرفه هر پیامک تمام شده ۷۹ ریال(در صورتیکه بیش از ۵ میلیون پیامک در ماه  ارسال داشته باشید تعرفه تمام شده شما ۷۷ ریال خواهد شد)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۵۸۰۴۹۳۵۹ تماس حاصل نمایید.

 

 
برخی از مشتریان ما

آخرين اخبار:  
Close