لیست قیمت سامانه پیامک صوتی نوین دانش

با توجه به اینکه شرکت نوین دانش میلاد پارسیان بینالود ارائه دهنده سامانه های ارسال پیامک صوتی و تنها ارائه دهنده شماره های اختصاصی این سامانه ها با قابلیت دریافت تماس میباشد،لیست قیمت سامانه ها به شرح زیر اعلام میگردد

ردیف امکانات فعال/غیرفعال
۱ امکان ارسال به صورت تکی فعال
۲ امکان ارسال به صورت کلی به لیست مخاطبین فعال
۳ امکان ارسال به تفکیک منطقه و کدپستی فعال
۴ امکان تکرار تماس تا دو مرتبه در صورت عدم پاسخگویی بدون اخذ هزینه اضافه فعال
۵ امکان ارسال از روی نقشه گوگل هر شهر به مناطق دلخواه فعال
۶ امکان گزینش شماره ها از فایل متنی یا اکسل فعال
۷ امکان تنظیم برای ارسال در تاریخ دلخواه فعال
۸ امکان برآورد هزینه پیش از ارسال فعال
۹ امکان برگزاری نظرسنجی صوتی منوط به داشتن خط اختصاصی
۱۰ امکان استفاده به عنوان منشی تلفنی و پیامگیر منوط به داشتن خط اختصاصی
۱۱ امکان صدا برداری بدون هزینه به زودی

—————————————————————————————————————————————————————–

قیمت قرارداد یکساله استفاده از پنل :۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

—————————————————————————————————————————————————————–

درون شهری و برون شهری(ریال) برون شبکه(ریال) ثانیه
۳۶۰ ریال ۴۵۰ ریال ۲۰
۴۳۰ ریال ۵۰۰ ریال ۳۰